rodzic nie płaci alimentów

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów ?

Bardzo często zgłaszają się do mnie Klienci z problemem niealimentacji. Niejednokrotnie przy tym, drugi rodzic wiedzie dostatnie życie w kraju lub zagranicą, a komornik nie jest w stanie wyegzekwować należnych alimentów, ponieważ dłużnik- ojciec/matka pracuje na „czarno” lub posiada majątek poza granicami kraju.

Oczywiście pierwszym krokiem, gdy rodzic nie płaci alimentów w terminie, jest zawsze złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. To samo dotyczy sytuacji, gdy chodzi o zaleganie z płatnością zabezpieczenia alimentów.

Rodzic nie płaci alimentów kiedy do komornika

Jakie musi być zadłużenie, aby komornik zainteresował się sprawą? Prawo daje taką możliwość gdy tylko powstała jakakolwiek zaległość, nawet 100 zł. Składając wniosek u komornika, należy załączyć tzw. tytuł wykonawczy, czyli np. wyrok Sądu opatrzony klauzulą wykonalności – jest to dodatkowy tekst zawarty pod treścią orzeczenia opatrzony pieczęcią sądową i podpisem Sędziego, zobowiązujący do wykonania danego orzeczenia. Warto też wskazać komornikowi wszelkie znane rachunki bankowe dłużnika, pojazdy mechaniczne i inne składniki majątkowe. Jeżeli ich nie znasz, nie martw się – komornik i tak dokona weryfikacji jego majątku w odpowiednich rejestrach. Po prostu potrwa to trochę dłużej.
W przypadku, gdy ojciec/matka nie płaci alimentów, a przebywa na terenie państw UE (z wyłączeniem Danii), możliwe jest również egzekwowanie zasądzonych alimentów za pośrednictwem Prezesa właściwego Sądu Okręgowego. Konieczne jest wówczas skrupulatne wypełnienie sądowych formularzy oraz dostarczenie dodatkowych dokumentów. Są one zależne od kraju, w którym mieszka dłużnik np. akt urodzenia, zaświadczenie o kontynuacji nauki. Ale jest to możliwe, by wyegzekwować alimenty za granicą.

Brak płatności alimentów – co jeszcze możesz zrobić

Gdy ojciec lub matka nie płaci alimentów możesz działać również na drodze administracyjnej. Możliwe jest wtedy zobowiązanie dłużnika przez właściwy organ do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, a w skrajnych przypadkach nawet zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. Nie zapominaj również o możliwości złożenia wniosku do Funduszu Alimentacyjnego. Warunkiem w tym przypadku jest ustalenie, że egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Musi to potwierdzać zaświadczeniem od komornika sądowego. Przy przyznawaniu wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego brane jest też pod uwagę kryterium dochodowe. Obecnie (06.2023) wynosi ono 725 zł/osobę.

Nie płaci alimentów – czy to przestępstwo?

Niealimentacja jest przestępstwem określonym w kodeksie karnym. Dzieje się to wówczas, gdy zaległość alimentacyjna – stwierdzona orzeczeniem sądowym, umową lub ugodą zatwierdzoną przez Sąd lub inny organ, stanowi co najmniej 3 – krotność pojedynczej raty alimentacyjnej, a Dłużnik uchyla się od płacenia. Nie musi być to zaległość przez 3 kolejne miesiące w pełnej wysokości. Chodzi tu o sumę całej zaległości. W tym przypadku należy odpowiednio przygotować się do złożonego zawiadomienia na Policji lub w Prokuraturze. Warto mieć dowody na to, że dłużnik pozostaje w dobrobycie, a mimo to uchyla się od płacenia. Mogą być to np. wydruki zdjęć z wystawnych kolacji, wycieczek czy w nowym domu/mieszkaniu. Możesz też oczywiście powołać świadków. Niestety wiele osób, które nie płacą alimentów, bardziej obawia się prokuratora i wyroku skazującego niż komornika sądowego i postępowania egzekucyjnego.

Osobiście prowadziłam postępowanie karne, podczas którego Dłużnik po pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, po wykazaniu licznymi dowodami osiągania nierejestrowanych dochodów i prowadzeniu dostatniego życia, dobrowolnie spłacił całą zaległość w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a obecnie jest przykładnym płatnikiem!

Jeżeli obawiasz się, że nie poradzisz sobie samodzielnie w walce o wyegzekwowanie należnych Twojemu dziecko alimentów, pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc adwokata.

  1200 635 Tomasz

  Zostaw komentarz

  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
  For performance and security reasons we use Cloudflare
  required
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.