Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców to ważna część naszej działalności. Kancelaria prowadzi stałą oraz doraźną pomoc prawną w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zarówno prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i w formie spółek.
Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem spraw upadłościowych dotyczących upadłości konsumenckich, ale i upadłości przedsiębiorców.


Obsługa prawna przedsiębiorców – nasze usługi


Rozumiejąc potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą, nasza obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych.
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów (umowy: o roboty budowlane, o dzieło, najem, dzierżawa, leasing, spedycji, przewozu itd.).
 • Udział w procesie negocjacji i mediacji z wierzycielami, dłużnikami, restrukturyzacji zobowiązań.
 • Sporządzaniu przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Reprezentacę przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

Obsługa prawna przedsiębiorców – co zyskujesz:

 • Oszczędzasz czas, pieniądze, nerwy.
 • Masz gwarancję uzyskania najkorzystniejszych dla siebie rozwiązań prawnych.
 • Nie musisz śledzić codziennych zmian przepisów prawnych.
 • Możesz skupić swoją energię na rozwoju własnej firmy, zwiększaniu liczby klientów i dochodu.

Obsługa prawna przedsiębiorców – ile to kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności, prowadzonych spraw zawsze analizowana jest indywidualnie z każdym Klientem. Wyceniając nasze usługi, bierzemy pod uwagę konieczny nakład pracy. Obsługa prawna przedsiębiorców może być rozliczona w systemie godzinowym (od 200 zł za 1 godzinę pracy) lub ryczałtowym (za całość prowadzonej sprawy).

Przy określonej wartości przedmiotu sporu w sprawach o zapłatę, odszkodowanie stawki minimalne wynagrodzenia, kształtują się na poziomie:

 • gdy wartość przedmiotu sporu jest do 500 zł – 90 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł,
 • gdy wartość przedmiotu sporu jest powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Kwota podanego wyżej wynagrodzenia są kwotami netto, do których należy doliczyć jeszcze 23 % VAT.

Kontakt z kancelarią

Skupiasz się na prowadzeniu firmy, zwiększaniu liczby klientów i dochodów a nie chcesz marnować czasu na ciągłe kontrolowanie zmieniających się przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, mogę ci w tym pomóc. Napisz do mnie na adres: biuro@adwokatchp.pl lub skontaktuj się ze mną telefonicznie: 0048-607-067-772.

Pytania przedsiębiorców:
 • W przypadku braku zapłaty za wykonaną pracę przedsiębiorca może:

  • pozasądowo próbować się kontaktować z kontrahentem, by ten dobrowolnie zapłacił umówioną kwotę,
  • wysłać do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty,
  • wszcząć postępowanie mediacyjne podczas którego z mediatorem strony ustalą zasady spłaty zobowiązania,
  • wszcząć postępowanie sądowe o zawezwanie do próby ugodowej by dobrowolnie przed Sądem zawarł ugodę,
  • wszcząć postępowanie sądowe o zapłatę,
  • po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku, wszcząć postępowanie egzekucyjne i za pośrednictwem komornika uzyskać należne pieniądze.

  Przedsiębiorca może działać sam lub na każdym etapie dochodzenia zapłaty udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi, który będzie działał w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, wyręczając go we wszystkich czynnościach przed organami (z wyjątkiem przesłuchania przed Sądem).

 • Termin, do którego przedsiębiorca może domagać się zapłaty określa tzw. termin przedawnienia dochodzonego roszczenia. Regułą w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest okres trzyletni. Rozpoczyna się on w dniu, w którym miała być dokonana zapłata, a kończy ostatniego dnia roku kalendarzowego po upływie 3 lat. Wszczęcie postępowania sądowego w tym czasie przerywa ten termin i wówczas spokojnie można prowadzić postępowanie sądowe.  Są jednak przypadki, że termin przedawnienia jest 2 letni. Dlatego zawsze należy to weryfikować. Po upływie terminu przedawnienia przedsiębiorca może zapłacić, ale w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i podniesienie tego zarzutu sąd nie może wydać na rzecz przedsiębiorcy korzystnego rozstrzygnięcia.

 • W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi zgromadzić wszystkie dokumenty, które związane są ze sprawą, tj:

  • umowy, potwierdzenia wszelkich ustaleń między przedsiębiorcami (maile, pisma, nawet sms),
  • dokumenty księgowe wraz z potwierdzeniami przelewów otrzymanych płatności, jeśli takie były,
  • dokumenty rejestrowe przedsiębiorców,
  • potwierdzenie/ dowody na wykonanie lub nie prac zleconych, ewentualne wady.

  Warto również zweryfikować sytuację finansową kontrahenta, czy wobec niego toczą się postępowania sądowe lub egzekucyjne jak również czy w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą.

 • Wszczynając postępowanie sądowe przedsiębiorca jest zobowiązany uregulować opłatę sądową do Sądu z tytułu wszczęcia postępowania. Jest ona uzależniona od dochodzonej kwoty. Przy dochodzeniu kwoty:

  • do 500 zł – do uiszczenia jest kwota 30 zł,
  • 500-1500 zł – do uiszczenia jest kwota 100zł,
  • 1500-4000 zł – do uiszczenia jest kwota 200 zł,
  • 4000-7500 zł – do uiszczenia jest kwota 400 zł,
  • 7500 – 10000 zł – do uiszczenia jest kwota 500 zł,
  • 10000 – 15000 zł – do uiszczenia jest kwota 750 zł,
  • 15000 – 20000 zł – do uiszczenia jest kwota 1000 zł.

  Powyżej 20000 zł dochodzonej kwoty przedsiębiorca ma obowiązek uregulować z tytułu opłaty 5% wartości kwoty, której się domaga.

  Bez uiszczenia opłaty sądowej Sąd nie rozpozna sprawy. Wyjątkowo jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od konieczności ponoszenie w/w opłaty, ale są to sytuacje bardzo rzadkie, gdy Sąd uwzględnia taki wniosek.

  Dodatkowo, gdy przedsiębiorca korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jest zobowiązany uregulować jego wynagrodzenie zgodnie z umówioną stawką i kwotę 17 zł z tytułu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Gdy w trakcie postępowania Sąd będzie musiał zasięgnąć opinii biegłego sądowego, zgromadzić dokumenty z różnych instytucji, wówczas również przedsiębiorca będzie musiał być przygotowany na ich poniesienie.

  W przypadku wygrania sprawy wszelkie powyższe kwoty są zasądzane do zwrotu od strony przegrywającej.

 • Długość trwania postępowania w sprawie gospodarczej uzależniona jest ona jej rodzaju, współpracy stron z sądem, obłożenia Sądu sprawami jak i również samego Sędziego. Niestety nie ma tu klarownej odpowiedzi.

Możesz również wypełnić formularz poniżej a ja skontaktuję się z Tobą.

  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
  For performance and security reasons we use Cloudflare
  required
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.