PROBLEM Z KREDYTEM I CO DALEJ???

Masz problem z kredytem? Obawiasz się wypowiedzenia umowy kredytowej? Toczy się przeciwko tobie z inicjatywy banku postępowanie o zapłatę? Trwa egzekucja? Proponuję kilka rozwiązań, które mogą poprawić twoją sytuację finansową.

W ostatnim czasie zgłosił się do mnie Klient, któremu bank:
 • wypowiedział umowę kredytową CHF w 2017 roku,
 • wezwał do spłaty całości kredytu i
 • rozpoczął naliczanie odsetek karnych.

Do powiększającej się zaległości w spłacie rat kredytowych doszło z uwagi na rosnący kurs CHF, obniżenie wynagrodzenia małżonka, zwolnienie z pracy drugiego, a później na skutek złej sytuacji finansowej – rozwodu. Ostatecznie raty nie były spłacane w ogóle. Po niespełna roku wszczęte zostało postępowanie sądowe o zapłatę. Wartość przedmiotu sporu na datę złożenia pozwu w sądzie przekraczała 850.000 zł. Merytorycznie postępowanie sądowe się jeszcze nie zakończyła i na szczęcie dla mojego Klienta.

Mając pewność, że jego problem z kredytem jest nie do rozwiązania i będzie musiał oddać swój wymarzony dom pod lasem komornikowi na skutek licytacji, był całkowicie zrezygnowany. Po rekomendacji znajomego – mojego innego klienta, przesłał mi swoją umowę kredytową i dokumenty sądowe. Gdy je przeanalizowałam, okazało się, że umowa kredytowa CHF zawiera klauzule abuzywne i moim zdaniem jest w pełni uzasadnione stwierdzenie jej nieważności przez sąd.

Radość na twarzy klienta, bezcenne. Problem z kredytem powinien zostać rozwiązany.

Oczywiście nie wygraliśmy jeszcze sprawy, ale jestem przekonana, że są na to duże szanse a klient będzie mógł spokojnie dalej mieszkać z rodziną w wymarzonym domu.

Problemy ze spłatą kredytów ma coraz więcej kredytobiorców. Z oficjalnych danych BIK na koniec czerwca 2022r. wynika, że już 47% kredytobiorców ogranicza zbędne wydatki a kolejne 34 % ogranicza podstawowe wydatki. Niestety sytuacja może się pogarszać.

Oczywiście nie wygraliśmy jeszcze sprawy, ale jestem przekonana, że są na to duże szanse a klient będzie mógł spokojnie dalej mieszkać z rodziną w wymarzonym domu.

By ustrzec się, przed zaległościami w spłacie kredytu, wpisaniem do BIK, wypowiedzeniem umowy kredytowej, postępowaniem sądowym a w dalszej kolejności ewentualnym postępowanie egzekucyjnym, przeczytaj poniższe możliwości działania:
 1. Wakacje kredytowe – rządowe lub umowne – warto sprawdzić w banku, czy jest możliwość zawieszenia spłaty rat przez określony okres, by polepszyć swą sytuację finansową,
 2. Wydłużenie okresu kredytowania – warto porozumieć się z bankiem czy istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania umowy kredytowej w zamian za zmniejszenie rat kredytu,
 3. Kredyt konsolidacyjny – w miejsce kilku kredytów można rozważyć połączenie ich (skonsolidowanie) w jeden z ratą z reguły mniejszą niż suma dotychczasowych,
 4. Zmiana harmonogramu płatności – czasami by ustrzec się przed zaległościami wystarczy zmienić termin płatności raty z 5 na 30 dzień miesiąca,
 5. Wnioskowanie do banku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – po spełnieniu przesłanek można uzyskać z Funduszu nawet do 2000 zł miesięcznie wsparcia lub pożyczki nieoprocentowanej na spłacę bieżącego zadłużenia, które częściowo może zostać umorzone.
Czasami niezbędne są bardziej radykalne działania jak:
 1. Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem, w wyniku której kredyt zostanie spłacony, a pozostałe środki przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Należy jednak sprawdzić w banku jaka jest wysokość kredytu do spłaty przed sprzedażą!, ponieważ może okazać się, że obecna wartość mieszkania lub domu jest mniejsza niż pozostały kredyt,
 2. Wynajęcie obecnej nieruchomości i przeprowadzenie się do mieszkania członków rodziny lub wynajęcie mniejszego
Czy w końcu:
 1. Sprawdzenie ważności umowy kredytowej przez prawnika – tak jak to zostało opisane powyżej w przypadku mojego Klienta.

Oczywiście każdy z wyżej wymienionych sposobów należy dokładnie przeanalizować z kompetentną osobą, która w jasny, precyzyjny sposób wytłumaczy kolejne działania jak również przedstawi konsekwencje ich podjęcia. Jeśli masz problem ze swoim kredytem, skontaktuj się ze mną, przedstawię ci możliwości działania i rozwiązania twojego problemu.

1200 675 Agata Chmiel-Peć

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.