PRZESŁUCHANIE STRON W SPRAWIE FRANKOWEJ

Wizyta w sądzie dla większości klientów – kredytobiorców jest bardzo stresująca. By zminimalizować nerwy warto do rozprawy sądowej się przygotować. Praktyką u mnie w Kancelarii jest spotkanie z klientami przez rozprawą, podczas której sąd będzie przeprowadzał dowód z przesłuchania stron – kredytobiorców. W trakcie tego spotkania szczegółowo omawiamy przebieg rozprawy, możliwe scenariusze, pytania, które mogą paść w jej trakcie, a na które będzie musiał odpowiedzieć klient.

Sprawy frankowe są o tyle sprawami specyficznymi, że sąd jak i pełnomocnicy – adwokaci, radcy prawni podczas przesłuchania zadają szczegółowe pytania o zdarzenia, które miały miejsce ponad 10 lat temu.

Informacje techniczne dotyczące przebiegu rozprawy

Zanim zacznę omawiać szczegółowo zakres pytań, które mogą pojawić się do kredytobiorcy, chciałabym po krótce jedynie przedstawić jak wygląda rozprawa sądowa, na której przesłuchiwana będzie strona postępowania, która zawarła umowę kredytową CHF. Z reguły przesłuchanie stron – kredytobiorcy zaplanowane przez sąd jest na końcu toczącego się postępowania sądowego, przed wydaniem orzeczenia. Na początku sąd odbiera dane stron (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer PESEL), sprawdza tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Po czym sąd przechodzi do zadawania pytań. Jeśli kredytobiorców jest więcej ustalamy, kto będzie pierwszy zeznał. Wszystkie strony pozostają na sali sądowej, a ci którzy zeznają w dalszej kolejności mogą przysłuchiwać się zeznaniom wcześniej odpowiadającym. W pierwszej kolejności pytania zadaje sąd.  W zależności od praktyki sędziego – mogą to być szczegółowe pytania dotyczące całokształtu sprawy i wszystkich jej elementów albo mogą być one ogólne, pozostawiając pełnomocnikom możliwość doprecyzowania wszystkiego. Gdy sąd skończy, prawnik kredytobiorców ma możliwość zadania pytania, w zakresie, który jeszcze nie został poruszony lub dostatecznie z korzyścią dla klienta przedstawiony. Następnie to prawnik banku ma udzielony głos i przesłuchuje stronę – kredytobiorcę. Gdy nie ma już więcej pytań do kredytobiorcy, do zeznań wezwana jest kolejna osoba i schemat się powtarza. Jeśli nikt już nie będzie zgłaszał żadnych innych wniosków dowodowych, sąd może zlecić biegłemu z zakresu rachunkowości sporządzenie opinii, lub gdy uzna to za zbędne, zamknie przewód sądowy, udzieli głosu prawnikom i wyznaczy termin publikacji wyroku.

1200 675 Agata Chmiel-Peć

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.