Cennik

Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności, prowadzonych spraw zawsze analizowana jest indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy jak i możliwości finansowe Klienta
Honorarium może być rozliczone w systemie godzinowym (od 300 zł za 1 godzinę pracy) lub ryczałtowym (za całość prowadzonej sprawy).
W ramach zleconej sprawy i prowadzonego postępowania sądowego umówione wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje spotkania z klientami, konsultacje, w tym telefoniczne, regularne przekazywanie informacji klientowi o stanie jego sprawy, obecność na rozprawach jak również sporządzanie pism procesowych.
Przy określonej wartości przedmiotu sporu (w sprawach o zapłatę, podział majątku, dział spadku, odszkodowanie, zadośćuczynienie) stawki minimalne wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie kształtują się na poziomie:
 • Do 500 zł – 90 zł,
 • Powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł,
 • Powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł,
 • Powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł,
 • Powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł,
 • Powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł,
 • Powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł,
 • Powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł,
 • Powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.
Przy określonej wartości przedmiotu sporu (w sprawach o zapłatę, podział majątku, dział spadku, odszkodowanie, zadośćuczynienie) stawki minimalne wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie kształtują się na poziomie:
 • w sprawie o uregulowanie kontaktów małoletniego dziecka z rodzicem – od 2.600 zł,
 • w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej dot. małoletniego dziecka – od 2.800 zł,
 • w sprawie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków – od 2.500 zł,
 • w sprawie o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka – od 4.500 zł
 • w sprawie o stwierdzenie nabycia/odrzucenia spadku po zmarłym – od 2.000 zł,
 • w sprawie o eksmisję – od 3.500 zł,
 • w sprawach karnych jako obrońca podejrzanego – od 3.000 zł,
 • w sprawach karnych jako obrońca oskarżonego – od 4.000 zł,
 • w sprawach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego – od 3.500 zł.

Powyżej przedstawione stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć 23%VAT.

W oparciu o posiadaną wiedzę jak i nabyte doświadczenie, a jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Kancelaria również podejmuje współpracę z Klientami w oparciu o częściowe rozliczenie ,,success fee’’. Polega ono na wypłacie znaczącej części wynagrodzenia na rzecz Kancelarii dopiero po uzyskaniu korzystnego prawomocnego rozstrzygnięcia na rzecz Klienta w oparciu o wcześniej ustalony procent wygranej kwoty.
Jednocześnie warto podkreślić, że klient w przypadku zasądzenia przez Sąd na jego rzecz kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego otrzymuje zwrot kosztów sądowych w tym kosztów pełnomocnika od strony przegrywającej.
Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.