Podział majątku

Równolegle obok spraw rodzinnych prowadzę sprawy o podział majątku oraz zniesienie współwłasności majątku wypracowanego w trakcie trwania związku małżeńskiego lub konkubinatu. Jest to dobre zabezpieczenie sytuacji finansowej obu stron.


Podział majątku – działania Kancelarii


Gdy ma nastąpić podział majątku, wspólnie z klientem ustalamy:

 • wszystkie składniki majątku wspólnego byłych małżonków – czyli wszystko co zostało kupione, otrzymane, darowane do majątku wspólnego, nawet zgromadzone równowartości środków w OFE, środków zdeponowanych na lokatach, rachunkach bankowych, czy zaewidencjonowane na subkontach ZUS,
 • wartość wszystkich składników majątku, w tym celu może powołać biegłego sądowego, który oszacuje wartość każdego składnika,
 • komu przydzielić konkretne składniki, gdy następuje podział majątku,
 • ewentualny obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka, jeśli jeden z małżonków otrzyma składniki majątkowe o wyższej wartości niż drugi,
 • termin i sposób spłat – jednorazowo czy w ratach, ewentualnie w jakich odstępach czasowych.
By zrealizować podział majątku należy zgromadzić:
 • Sowody potwierdzające, że składniki majątku należą do was (akty notarialne, dowody rejestracyjne, faktury zakupowe, potwierdzenia przelewów).
 • Dowody uzasadniające ich wartość (opinie rzeczoznawców majątkowych, przykładowe wyceny, oferty z portali aukcyjnych),
 • Kto i w jakiej części przeznaczył środki na zakup składników z majątku osobistego wraz z dowodami ich pochodzenia (umowy, potwierdzenia płatności, faktury).
Dzięki mojemu wsparciu w sprawie podziału majątku klient:
 • dokładnie wie jakie dokumenty musi zgromadzić,
 • jest świadom na jakie spłaty może liczyć lub jakich dokonać,
 • jakie rozstrzygnięcia będą dla niego najkorzystniejsze,
 • jak działać w trakcie postępowania sądowego,
 • jest przygotowany do każdej rozprawy dzięki wcześniejszemu spotkaniu, podczas którego omawiamy przebieg rozprawy sądowej, pytania, które mogą zostać zadane,
 • co 21 dni otrzymuje aktualizację stanu sprawy i jest na bieżąco co w sprawie się wydarzyło.
Podział majątku – ile to kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności, prowadzonych spraw zawsze analizowana jest indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy jak i możliwości finansowe Klienta. Może być rozliczone w systemie godzinowym (od 200 zł za 1 godzinę pracy) lub ryczałtowym (za całość prowadzonej sprawy).

W sprawach o podział majątku, w których wartością przedmiotu sporu jest wartość całego majątku podlegającego podziałowi, stawki minimalne wynagrodzenia zgodnie z przepisami kształtują się na poziomie:
 • wartość majątku powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł,
 • wartość majątku powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł,
 • wartość majątku powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł,
 • wartość majątku powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł,
 • wartość majątku powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł,
 • wartość majątku powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.
Kontakt z kancelarią

Na tle podziału majątku, rozliczeń między małżonkami, konkubentami, spłat kredytów wiele osób może mieć wiele pytań lub wątpliwości, jeśli chcesz wiedzieć na czym stoisz, napisz do mnie na adres: biuro@adwokatchp.pl lub skontaktuj się ze mną telefonicznie: 0048-607-067-772.

Pytania w sprawach podziału majątku:
 • Majątek wspólny małżonków można podzielić po zakończeniu się postępowania o rozwód prawomocnym wyrokiem lub w trakcie trwania związku małżeńskiego, gdy strony zawrą umowę, na podstawie której wprowadzą w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. Małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową u notariusza w formie aktu notarialnego (koszt ok. 400/500 zł) lub sądownie wszczynając postępowanie sądowe o ustanowienie rozdzielności (opłata sądowa od wszczęcia postępowania 200 zł).

 • Co do zasady małżonkowie powinni podzielić wszystko czego dorobili się w trakcie trwania związku małżeńskiego. W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi:

  • wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za pracę wykonywaną w trakcie małżeństwa, w tym z tytułu działalności gospodarczej,
  • dochody z majątku osobistego małżonków (czyli np. z najmu mieszkania należącego do jednego z małżonków),
  • przedmioty nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub przez jednego – nieruchomości ale i ruchomości – wyposażenie mieszkania, domu, sprzęt agd, rtv, wartościowe rzeczy, samochody.
 • Strony mogą dokonać podziału majątku przed notariuszem w formie aktu notarialnego lub na skutek zakończenia postępowania sądowego o podział majątku.

 • Co do zasady orzeczenie winy małżonka w rozwodzie nie ma znaczenia przy podziale majątku. Jednakże w przypadku gdy małżonek został uznany winnym rozpadu małżeństwa z tego powodu, że marnotrawił majątek – narkotyki, alkohol, hazard lub nie pracował i nie zarabiał mimo, że miał takie możliwości, to takie okoliczności mają wpływ na sprawę o podział majątku. Wówczas druga strona może wnosić o ustalenie, iż jej udział w majątku wspólnym jest większy niż 50%.

 • W trakcie sprawy podziału majątku sąd musi ustalić kilka niezbędnych elementów. W pierwszej kolejności sąd jest zobowiązany określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego stron. Na tę okoliczność sąd przesłuchuje świadków i przeprowadza pozostałe wnioski dowodowe. Następnie sąd ustala wartość poszczególnych składników. Jeśli strony są w stanie się porozumieć co do wartość elementów majątku wspólnego to wówczas sąd nie powołuje biegłego rzeczoznawcy majątkowego, a strony zaoszczędzają znaczne środki pieniężne. Koszt opinii biegłego zaczyna się od 2.000 zł a jego górna wysokość jest uzależniona od ilości składników majątku wspólnego podlegających wycenie. Kolejno sąd przesłuchuje strony i zamyka przewód sądowy i wydaje wyrok.

 • Sprawa o podział majątku może zakończyć się na pierwszej rozprawie, gdy strony dojdą do porozumienia w zakresie wartości majątku wspólnego, kto co otrzymuje i w jakiej wysokości ewentualnie mają być ustalone spłaty. Jeśli strony nie dokonają wspólnych ustaleń, sąd w dalszym ciągu prowadzi postępowanie sądowe – wzywa świadków, dopuszcza dowód z opinii biegłego sądowego, wyznacza kolejne rozprawy. Wszystko to trwa bardzo długo, nawet do kilku lat. Najdłuższy podział majątku jaki prowadziłam trwał 12 lat, a najkrótsze postępowanie sądowe o podział majątku zakończyłam po 2 miesiącach.

Możesz również wypełnić formularz poniżej a ja skontaktuję się z Tobą.

  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
  For performance and security reasons we use Cloudflare
  required
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.