Do kiedy płaci się alimenty

Do kiedy płaci się alimenty – poznaj ważne terminy!

Alimenty jako comiesięczny wydatek może stanowić poważne obciążenie domowego budżetu. Bez względu na to, czy są to alimenty płacone na dorosłe dziecko, czy alimenty od byłego małżonka, muszą być płacone regularnie i w kwocie co najmniej takiej, jaką ustalił sąd.
Do kiedy płaci się alimenty? To zależy, na czyją rzecz są płacone – dziecka czy byłego małżonka.

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko zależą od jego sytuacji życiowej. Jeśli jest ono zdrowe, zakończyło edukację i z własnej pracy jest w stanie się utrzymać, to wówczas sąd może stwierdzić wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.
Jednak w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko się uczy i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, wówczas alimenty na dziecko nadal obowiązują. Jednak od teraz mogą być wpłacane na rachunek bankowy dziecka. Przepisy nie przewidują górnej granicy (okres, wiek) płatności alimentów na dorosłe dziecko. W tym przypadku zawsze należy brać pod uwagę, czy:

– Nauka dziecka nie jest specjalnie przedłużana (kierunek uczelni niezwiązany z zainteresowaniami dziecka, ciągła zmiana kierunków lub uczelni, słabe wyniki w nauce, opuszczanie zajęć na uczelni).
– Dziecko może w trakcie dalszej nauki podjąć zatrudnienie (ma wystarczająco dużo wolnego czasu, opuszcza dużo zajęć).
– Dzięki osiąganym dochodom, dziecko może się samodzielnie utrzymać (przy racjonalnym gospodarowaniu wydatkami).

Notoryczne rozpoczynanie nowych kierunków studiów, w tym na prywatnych uczelniach w wieku 28-35 lat albo brak możliwości samodzielnego utrzymania się mimo wysokich zarobków (np. przez zakup drogich ubrań rozrywkowy tryb życia) moim zdaniem nie spotka się z akceptacją sądu i nie będzie podstawą do utrzymywania obowiązku alimentacyjnego.

Moje doświadczenie wskazuje także na jeszcze inną sytuację – alimenty na dorosłe dziecko są orzeczone w związku z jego chorobą. Jeśli choroba, stan niepełnosprawności uniemożliwia dziecku podjęcie zatrudnienia albo osiągane dochody nie pozwalają mu się samodzielnie utrzymać, to nie ma podstaw, by obowiązek alimentacyjny na dziecko wygasł.

To te kwestie mogą spowodować wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego a dzięki temu zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłe dziecko. Ale nie jest to uzależnione to od wieku dziecka.

Alimenty na byłego małżonka

Alimenty na byłego małżonka mogą mieć swój końcowy termin płatności.
Jeśli zostały one ustalone od małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego (czyli gdy sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie lub rozwód z winy obu stron) to powinien on je płacić przez maksymalnie 5 lat. W bardzo wyjątkowych sytuacjach sąd może ten termin przedłużyć.
Gdy małżonek otrzymujący alimenty zawarł kolejny związek małżeński, to z momentem ślubu traci on prawo do nich. Nie ma tu znaczenia sposób rozwiązania małżeństwa (z winy, bez orzekania o winie, z winy obojga małżonków).

W pozostałych przypadkach alimenty na byłego małżonka nadal obowiązują.

Gdy zajdą okoliczności do zaprzestania płacenia alimentów na dorosłe dziecko lub na byłego małżonka, wówczas należy zwrócić się do sądu z pozwem o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. W piśmie takim musi znaleźć się uzasadnienie, dlaczego alimenty na dorosłe dziecko lub byłego małżonka nie powinny być już płacone wraz z dowodami na poparcie twierdzeń.

Jeśli zaprzestanie płacenia alimentów będzie sprawą oczywistą albo będzie znacznie obciążało twój budżet domowy lub postępowanie sądowe będzie się znacznie przedłużało, możesz złożyć wraz z pozwem lub osobno, wniosek o zabezpieczenie poprzez zaprzestanie płatności alimentów.

Jeśli zastanawiasz, jak poprowadzić twoją sprawę alimentacyjną, zapraszam Cię na konsultację do kancelarii.

  1200 635 Tomasz

  Zostaw komentarz

  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
  For performance and security reasons we use Cloudflare
  required
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.