wyrok tsue

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – najnowsze informacje

Duży wpływ na sytuację prawną frankowiczów ma orzecznictwo TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.

W czerwcu 2023 roku bardzo głośno było o kolejnych orzeczeniach TSUE przychylnych frankowiczom.

W sprawie C – 520/21 Trybunał wskazał, że żądania wysuwane przez Banki dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału są sprzeczne z celami prawa unijnego. Odmiennie TSUE ocenił jednak możliwość domagania się przez kredytobiorców dodatkowych roszczeń od Banków. Trybunał pozytywnie odniósł się bowiem do możliwości uzyskania przez frankowiczów roszczeń dalej idących niż zwrot uiszczonych rat kapitałowo – odsetkowych, prowizji, składek i odsetek za opóźnienie.

Tego samego dnia w sprawie C 287/22 Trybunał stwierdził zasadność udzielania frankowiczom przez Sądy tzw. zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu, w szczególności gdy po ich stronie występuje nadpłata. Orzeczenie to jest szczególnie istotne dla osób, których roszczenia skierowane są wobec Getin Noble Bank S.A. w upadłości.

W związku z coraz częstszymi przypadkami pozwów Banków przeciwko frankowiczom Sąd Okręgowy w Warszawie zadał kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE na temat tego, czy Banki mogą domagać się od kredytobiorców zwrotu kapitału podwyższonego o tzw. waloryzację w związku ze zmianą siły nabywczej pieniądza. Dotychczas Sądy krajowe negatywnie wypowiadały się na temat tego typu roszczenia Banków. Zdarzają się jednak przypadki takie jak ostatni nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, w którym zasądzono na rzecz Banku zwrot kapitału w wysokości zwaloryzowanej. Na orzeczenie TSUE w tym zakresie niestety musimy jeszcze zaczekać, ale mając na uwadze dotychczasową praktykę Trybunału, w szczególności w sprawie C – 520/21, mamy nadzieję, że będzie ono również korzystne dla frankowiczów, doprowadzając do zmiany jednostkowych wyroków korzystnych dla Banków.

Zależy Ci na obniżeniu kosztów postępowania?

Uzyskaj profesjonalne wsparcie już od 197 zł. W “Pakiecie rozwodowym” znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz aby samodzielnie przygotować się do postępowania.

Zobacz co jest w pakiecie

  1200 635 Tomasz

  Zostaw komentarz

  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
  For performance and security reasons we use Cloudflare
  required
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.